Ingen søskenprioritet i barnehagene

I dag starter den nye søkeordningen til barnehageplass i Bergen. Har du flere barn på listen, er det ikke sikkert at du får dem inn i samme barnehage.