Trygdekontoret rotet bort trygdemappe

Trygdekontoret sendte en mappe med originaldokumenter og sensitive opplysninger som vanlig post. Underveis forsvant mappen.