Språkforvirringen øker i Norden

De nordiske språkene blir stadig mer ulike, og nordboernes forståelse av andre nordiske språk minsker, mener en svensk språkprofessor.