Møter Stortinget i dag

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil i dag orientere Stortinget om legedekninga i Afghanistan.