Ulovlig bortadoptert i Sverige

30 norske barn skulle sendes hjem fra Tyskland sommeren 1945. De havnet i Sverige med falske identiteter.