Ikke ulovlige bensinpriser

Konkurransetilsynet har ikke funnet tegn på at bensinstasjoner driver ulovlig prissamarbeid.