Kraftig lønnshopp i staten

For sjefene, i hvert fall.