• FOTO: Bjørn Erik Larsen

Kleppa skadet i fall

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa er sykmeldt.