Føler seg trygg

Syv av ti mener de bor i et hus som er mindre utsatt for ras, flom eller andre klimarelaterte skader enn gjennomsnittet i Norge.