- Mutasjon ikke alarmerende

Det muterte svineinfluensaviruset har etter det helsemyndighetene vet ikke smittet fra menneske til menneske. Først hvis det skjer er situasjonen alvorlig.