Økt oppslutning om NATO

Oppslutningen om Norges engasjement i NATO øker. 73 prosent mener det norske medlemskapet i alliansen er med på å trygge landet, viser en meningsmåling.