Straffeforfølger ikke Elektron-kapteinen

Politiet har bestemt seg for ikke å straffeforfølge kapteinen på den russiske tråleren «Elektron.»