Refs til kjendisadvokat

For andre gang på kort tid retter Advokatforeningen skarp kritikk mot advokat Sigurd Klomsæt.