Foreslår hemmelige advokater

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ha raskere utvisning av utlendinger som truer rikets sikkerhet, og mener slike saker bør behandles av et lukket utvalg, uten at utlendingene selv får innsyn.