Får ikke leke ute

Barna i Den Jødiske Barnehagen i Oslo får ikke lov å leke ute fordi de voksne frykter terrorangrep.