Faresignal

Fem års økonomisk opptur gjorde veien tilbake til arbeidslivet lettere for flere og flere. Nå er det fare for at yrkeshemmede skyves ut på ny.