Fagfolk skeptiske til ny Hanssen-resept

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen skal løyse problema i Helse-Noreg med ei ny reform. Men fagfolk og brukarar har lite tru på medisinen til Helse-Hanssen.