Ber Sudan samarbeide

Norge ber myndighetene i Sudan samarbeide med Den internasjonale straffedomstolen i Haag.