Riksadvokaten anker dommen i NOKAS-saken

Riksadvokaten har besluttet å anke Gulating lagmannsretts straffutmåling for ti av de 12 domfelte i NOKAS-saken.