Andelen ligger nå på 24 av 1.000 kvinner i Norge, ifølge statistikk fra Medisinsk fødselsregister gjengitt i Aftenposten. Høyere alder og mer fedme blant gravide holdes fram som mulige forklaringer på økningen.

— Vi vet at forekomsten av svangerskapsdiabetes øker med høyere alder, sier Marta Ebbing, lege og konstituert direktør for Medisinsk fødselsregister ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Hun peker også på at mange fødeinstitusjoner er blitt flinkere til å registrere sykdommen enn de var tidligere. (©NTB)