— Nei, det er ikke en menneskerett. Arbeidsmiljølovens rammer gjelder, men innenfor lovens rammer må man kunne organisere arbeidet slik at pasientenes behov ivaretas på best mulig måte, sier Støre til VG.

Han peker på at norske sykehus er åpne sju dager i uken, 24 timer i døgnet, hele året.

— For å klare det må vi ha en forsvarlig bemanning som kan levere pleie og omsorg av høy kvalitet - men det skal selvsagt skje innenfor arbeidsmiljølovens rammer.

Uttalelsene kommer i forbindelse med striden om turnusarbeid på Akershus universitetssykehus på Lørenskog, Ahus. Striden begynte med at sykepleierne nektet å godta ledelsens nye turnusplan, med inntil tre ekstra arbeidshelger i året, i tillegg til hver tredje helg i dagens ordning.

På et styremøte i Ahus onsdag avviste flertallet et krav fra sykepleierne om å trekke tilbake det omstridte turnusdiktatet. Sykepleierforbundet har på sin side vedtatt at kravet om fri to av tre helger skal inn i tariffavtalen som et ubrytelig prinsipp. Dette har forbundet ikke fått gjennomslag for.

— I mine ti krav til sykehusene forventer jeg at sykehusene skal legge til rette for lengre åpningstider til beste for pasientene. Men samtidig har vi sagt at sykehusene må legge til rette for at flere kan jobbe fulltid på sykehusene. Jeg venter at de ansatte må utvise mer fleksibilitet i forhold til arbeidstider. De skal ikke pålegges å jobbe mer, men kanskje på andre tider enn de har gjort til nå, sier helseministeren.