NHO vil ha færre innvandrere

Innvandrere truer velferdsstaten og koster for mye. De jobber for kort tid før de havner på trygd, og er for lite produktive, mener Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).