Ifølge NRK er algeriske Omar Cheblal (48) utvist fra Norge fordi han anses som en fare for rikets sikkerhet. Han har saksøkt Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet for å få omgjort vedtaket.

Cheblals forsvarer, advokat Trond Olsen Næss, begjærte mandag lukkede dører i Oslo tingrett.

— Min klient vil ikke forklare seg om saken går for åpen rett. Det vil også være tvil om taushetsplikten kan oppheves for dokumenter som kan bli lagt fram, sier forsvareren.

NRK argumenterte imidlertid for at saken skal føres for åpne dører. Retten ga kanalen medhold, en avgjørelse som forsvareren vil ha prøvd for lagmannsretten. Statens prosessfullmektige, Christian Henrik Prahl Reusch, var ikke utelukkende positiv til en utsettelse, men motsatte seg likevel ikke dette.

Dermed blir saken utsatt på ubestemt tid.