• STREIK: Lærere over hele landet har vært i streik siden 11. august. Nå kan det gå mot en løsning.

- Timekravet til lærerne fjernes

KS frafaller kravet om å øke antall timer lærerne må være på skolen, ifølge TV 2.