Det er spesielt medlemmer i alderen 30-44 år som vurderer å slutte som lærer. I denne aldersgruppen svarer seks av ti at de har vurdert å skifte yrke, skriver Dagbladet.

Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Utdanningsforbundet i vår. 1.019 av forbundets medlemmer svarte på undersøkelsen.

— Det er ganske dramatisk. Når en i tillegg vet at vi har en lærermangel som nesten er ute av kontroll, er dette alvorlig. Om bare seks år, i 2020, vil det mangle rundt 11 000 lærer i norsk skole, sier leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet til avisen.

En undersøkelse som er utført av Arbeidsforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo og Akershus på oppdrag for YS, viser til sammenligning at 15 prosent av alle arbeidstakere i Norge ser det som ganske eller svært usannsynlig at de er i samme yrke om fem år.

Forrige uke viste en forskningsrapport fra NTNU Samfunnsforskning at nesten hver femte lærer vurderer å forlate yrket, og at utmattelse er hovedårsaken. Utmattelse knyttes i stor grad til tidspress som følge av oppgaver utover pedagogisk tid, skrev Aftenposten