I en rundspørring som Dagbladet har gjennomført blant 680 Frp-tillitsvalgte, svarer 27,8 prosent at regjeringen bør bruke mer oljepenger enn handlingsregelens øverste grense på 4 prosent tilsier. 27,2 prosent vil bruke 4 prosent av avkastningen på fondet, altså langt mer enn dagens 2,8 prosent.

De tillitsvalgte som har svart i rundspørringen i forkant av forhandlingene om 2015-budsjettet denne uka, er hovedsakelig på lokalt nivå. I tillegg til dem som vil bruke 4 prosent eller mer, ønsker en betydelig andel av Frp-grasrota at oljepengebruken skrus opp. Til sammen 36,9 prosent sier til Dagbladet at de vil at 2015-budsjettet skal legge opp til å bruke mellom 3 og 4 prosent av avkastningen på oljefondet.

Regjeringen holder 27. og 28. august sin siste store budsjettkonferanse der statsbudsjettet i all hovedsak blir banket gjennom. Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik vil ikke kommentere rundspørringen.

— Nå skal jeg delta på budsjettkonferansen onsdag og høre hva regjeringen legger på bordet om handlingsrommet i økonomien. Vi lever uansett ikke av prosenter, men av kroner og øre, sier Nesvik.