Ifølge Dagbladet ble Forsvaret for en knapp uke siden varslet om at terrorister kunne slå til mot en militærleir i Norge eller Nederland. Informasjonen ble systematisk gjennomgått av Forsvarets etterretningstjeneste, E-tjenesten.

Torsdag klokka 14 ble informasjonen vurdert slik at forsvarsledelsen valgte å innføre terrorberedskap A ved alle militæranlegg i landet.

Forsvaret ville torsdag ikke si noe om årsaken til at det laveste beredskapstrinnet for beredskap ble innført.

Ifølge VG har både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og E-tjenesten i en periode overvåket terrorceller i utlandet som skal ha hatt planer om å gjennomføre terrorangrep i Norge og andre land.

Ifølge avisen har internasjonale etterretningstjenester hatt oppsyn med et helt bestemt miljø i utlandet.

— Generell vurdering

Statssekretær Hans Kristian Amundsen (Ap) ved Statsministerens kontor sier at det ikke er noen dramatikk knyttet til at Forsvaret økte terrorberedskapen til nivå Alfa i alle norske militærleirer torsdag ettermiddag. Likevel er statsministeren løpende oppdatert om situasjonen:

— Regjeringens sikkerhetsutvalg er orientert om en mulig trusselsituasjon og håndteringen av denne, sier Amundsen.

Trusselen omfatter ikke det sivile samfunnet, kun militære installasjoner.

— Forsvaret har en generell trusselvurdering som har medført at Forsvaret har iverksatt tiltak på laveste nivå ved å skjerpe årvåkenheten, sier Amundsen.

Han legger til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer at det ikke foreligger en trussel mot Norge som gir grunnlag for å iverksette tiltak.

I tillegg til Stoltenberg, sitter utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) og finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) i regjeringens sikkerhetsutvalg.

Taus om årsak

Forsvaret vil ikke si noe om årsaken til at beredskapstrinn Alfa ble innført klokken 14 torsdag.

— Forsvaret har innført terrorberedskap på laveste nivå i sine militærleire for å skjerpe årvåkenhet. Ingen dramatikk i dette, lød Twitter-meldingen fra forsvarssjef Harald Sundes pressetalsmann, oberstløytnant Bent-Ivan Myhre, ved 19.15-tiden torsdag kveld.

Kort tid senere og etter mange spørsmål om bakgrunnen, ble meldingen oppdatert med at det var en generell trusselvurdering og «kan dessverre ikke gå inn på vurderingen».

Husker ikke detaljer

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier at han ikke kan huske hva som utløste det, de få gangene beredskapen ble hevet da han var landets øverste militære sjef fra 2005 til 2009.

— Det skjedde nok et par ganger, men jeg kan ikke huske spesifikt hva som utløste økt terrorberedskap i min tid, sier han.

Det er et uttrykk for at beredskapen kan økes uten at det trenger å være spesielt dramatisk, mener Diesen.

Han tror at tips, etterretningsinformasjon eller en hendelse ligger bak:

— Det trenger ikke være spesielt dramatisk. Det kan også være noe som ikke umiddelbart har med Norge å gjøre, sier han.

- Neppe i Norge

Forfatter og journalist Kjetil Stormark har i lang tid fulgt Forsvaret tett. Han undret seg torsdag kveld over at verken Politiets sikkerhetstjeneste (PST) eller øvrige deler av politiet var involvert.

— Jeg spør meg om dette har sammenheng med Norges internasjonale engasjement i Afghanistan eller andre steder. Basert på den systemkunnskapen jeg har, mener jeg politiet ville vært mer deltakende dersom denne trusselen hadde vært et nasjonalt anliggende, sier Stormark til NTB.

Stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt beklaget torsdag kveld at de ikke var blitt gjort kjent med Forsvarets vurderinger. I Forsvaret innrømmer man at rutinene kanskje ikke har vært gode nok.

— Vi har informert i henhold til våre rutiner og ser at vi muligens må se gjennom rutinene en gang til, sier Erik Gustavson som er sjef for operativ avdeling i Forsvarsstaben, til NRK.

Gradert informasjon

Stormark mener at skillet mellom det militære og de sivile institusjonene er et signal om at trusselen det er snakk om, utelukkende er relatert til Forsvaret.

— Kilden er neppe i Norge, for da ville PST vært tydeligere inne i saken for å etterforske dette, sier han.

Major Vegard Finberg i forsvarssjefens stab avkrefter overfor NTB at terrorberedskapen også ble økt ved norske militære anlegg utenfor Norges grenser torsdag.

— Dette er noe som er gjeldende innenfor Norges grenser, men hva dette er, vil være å gå inn på gradert informasjon, og det kan jeg ikke gjøre, sier Finberg. (©NTB)