Meklingsfristen var opprinnelig satt til midnatt fredag, men ikke før klokken 08.30 lørdag morgen klarte partene å godta en skisse lagt fram av riksmekler Mats Stensrud.

Minstelønnssatsen er økt til 152,50 kroner for de som har vært ansatt i ett år, og fagarbeidertillegget er satt til 9,25 kroner per time.

Overenskomsten for Byggeindustrien fikk også med seg resultatet av felleskravene fra frontfaget med et generelt tillegg på 1,25 kroner per time, pappapermisjon og at ansatte i vikarbyråer skal være omfattet av fellesforbundets overenskomster.