— Sikkerheten må utvilsomt økes rundt Stoltenberg. Økt terrorfare er en del av prisen Norge må betale for å få en person i en slik framskutt posisjon, sier statsviter og terrorekspert Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø til VG.

Selv om PST ikke kan kommentere detaljene rundt sikkerhetsopplegget rundt Stoltenberg, får VG bekreftet at sikkerheten rundt den påtroppende generalsekretæren i NATO allerede er høynet.

— Stoltenberg er en offentlig myndighetsperson, med et sikkerhetsopplegg som vurderes fortløpende. Når Stoltenberg til høsten skal over i ny jobb, vil det være naturlig å ta en ny vurdering, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST til avisen.

VG får opplyst at norske myndigheter og NATO skal diskutere sikkerheten til Stoltenberg før han tiltrer som NATO-sjef i oktober.