Behandlingen i kontroll— og konstitusjonskomiteen gjelder ansettelser og valg av styremedlemmer i statlige selskaper. Næringsminister Trond Giske (Ap) ble i høst beskyldt for å sette seg ut over vanlige spilleregler for å få «sine» folk inn i strategisk plasserte posisjoner.

Giske sier han ser innstillingen som en avsanning av anklagene fra Høyre og Frp.

— De gjør ikke engang et forsøk på å dokumentere disse påstandene. Jeg registrerer at Høyre og Frp blir stående alene med merknader om at statens retningslinjer for eierskap er brutt. Det forteller meg at den egentlige motivasjonen er å svekke det statlige eierskapet, sier Giske via sin kommunikasjonssjef.

Spill

Aps fremste representant i kontrollkomiteen, parlamentarisk nestleder Martin Kolberg, har helt fra starten av ment at saken ikke har noe i kontrollkomiteen å gjøre, og at opposisjonen bedriver politisk spill for å svekke regjeringen og «ta» Giske.

Foss mener at komiteen har oppfylt sin rolle som kontrollorgan og at Ap med sine hardnakkede avvisninger er med på å undergrave komiteens posisjon og autoritet.

Regjeringspartiene er i mindretall i denne komiteen, men under behandlingen i plenum vil regjeringsflertallet sørge for at kritikken ikke blir vedtatt. I innstillingen er opposisjonen svært kritisk til Giskes framgangsmåte, spesielt hans angivelige taktikk med å komme inn med sine kandidater helt på slutten av en ansettelsesprosess.

Påstand om løgn

Tirsdag barket så Kolberg og Foss sammen under direktesending på TV 2. Påstander om løgn fløy fram og tilbake og fy-ordet «korrupsjon» svevet sågar i luften før de to kamphanene fikk tatt seg noe inn.

— Dette er ingen mistillit, men en kritikk av måten ting er gjort på. Det må en næringsminister finne seg i, sa Foss.

Kolberg avviste opposisjonens framstilling av Giskes framferd og hevdet at høringsforklaringene i komiteen ikke ga grunnlag for denne type kritikk.

— Flere sa til og med at det ikke var uvanlig at navn ble foreslått sent, og det fra flere hold, og særlig fra majoritetseiere. Dessuten sa representanter for Høyre og Frp, i en tidlig fase av saken, at Giskes inngripen var en form for korrupsjon. Det er jo falt fullstendig til jorden. Det er ikke grunnlag for denne karakteristikken av Giske, og det burde partiene ta inn over seg, sa en opphisset Kolberg.

Dette ville ikke Foss ha sittende på seg.

— Nå lyver Kolberg. Det er det heldigvis ikke ofte han gjør. Vi har ikke brukt uttrykket korrupsjon, det er rent oppspinn. Vi har heller ikke brukt begrepet politiske utnevnelser, slo Foss tilbake.

Rundt grøten

Problemet, ifølge Høyres fraksjonsleder, er at Kolberg ikke vil snakke om det denne saken gjelder.

— Vi kritiserer framgangsmåten i to-tre konkrete tilfeller, hvor man har satt på folk i styrene som ikke burde sittet der. De er ikke blitt underlagt vanlige kvalitetsvurderinger og er kun kommet inn fordi de er Giskes folk, framholdt Foss.

Komitéleder Anders Anundsen (Frp) finner det dokumentert at Giske har forskjellsbehandlet aksjonærene i Telenor og brutt retningslinjene i stortingsmeldingen om statlig eierskap.

— Ut fra det som står svart på hvitt i stortingsmeldingen, hersker det liten tvil om at Giske ikke har vært sitt ansvar bevisst. Etter 23 møter i Telenors nominasjonskomité hadde man kommet fram til sju kompetente kandidater til nye styremedlemmer. Etter denne grundige prosessen krevde Giskes departement å få inn to andre kandidater som begge hadde nær tilknytning til Ap, sier Anundsen. (©NTB)