I en redegjørelse som Politidirektoratet sendte regjeringen fem dager etter terrorhandlingene i fjor, fremgår det at politifolkene gjennom sin egen fagforening hadde varslet at de ikke ville avbrutt ferien sin uten full overtidsbetaling fra det øyeblikket de forlot feriestedet, skriver Aftenposten.

Allerede i de første dagene etter 22. juli startet leder Arne Johannessen en lønnskamp for de 655 tjenestemennene som måtte avbryte ferien på grunn av terrorangrepene, noe som skapte sterke reaksjoner innad i regjeringen.

Johansen rystet

Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen er rystet og sier til avisen at det ikke er tid for å forhandle om kompensasjon midt under en nasjonal krise. Det må være avklart i forkant eller håndteres i etterkant, sier han.

— Det er rystende og skammelig hvis Politiets Fellesforbund allerede i dagene etter 22. juli fremmet krav og gikk inn i forhandlinger om kompensasjon, sier Johansen.

Også Høyres Bent Høie og Fremskrittspartiets Per Sandberg - lederen av Stortingets justiskomité, reagerer sterkt.

Johannessen understreker på sin side at dette er vanlig praksis ved ekstremsituasjoner.

— Det viktigste målet var å mobilisere flest mulig politifolk. Og så var det viktig at de som avbrøt ferien, ikke satt med ekstra utgifter. I kriser er ikke det ordinære regelverket tilpasset den ekstreme situasjonen man jobber i, sier han.

Faremo ser på saken

Til TV 2 sier han fredag at det ikke stemmer at han kjempet for at politiet skulle få mest mulig overtidsbetaling.

— Det er en veldig feil fremstilling. Vi hadde et møte for å avklare hva slags regelverk som skulle gjelde, og dette møtet var det arbeidsgiver som ba om, sier han.

Han innrømmer imidlertid at forbundet på møtet ba om at politifolk fikk overtidsbetaling fra det øyeblikket de reiste hjem fra ferie. Det sa arbeidsgiveren nei til.

Justisminister Grete Faremo (Ap) vil se nærmere på saken.

— Jeg registrerer at dette har skapt reaksjoner og vil selvsagt be om mer informasjon om bakgrunnen.