— Vi tar betenkningstid på kjennelsen, sier Hussains forsvarer John Christian Elden til NTB lørdag kveld.

Oslo tingrett begrunner varetektsfengslingen med en fare for bevisforspillelse knyttet til siktedes forklaring. Særlig gjelder dette den delen av siktelsen som går på sending av e-poster med truende innhold til to journalister. Medieforbudet begrunnes med viktigheten av at siktede ikke får tilgang til informasjon om hva andre har forklart gjennom mediene.

Retten mener derimot at det ikke er grunn til å frykte gjentakelse.

- Politisk handling

Elden mener fremstillingen av trusselsiktede Hussain for varetektsfengsling er «en politisk handling». Politiadvokat Kathrine Kristoff avviser påstanden.

— Fremstillingen skjer etter en selvstendig vurdering hos påtalemyndigheten. Ingen har utøvd noe press her. Elden har kanskje rett i at det ikke er vanlig med fengsling i trusselsaker, men dette er ingen vanlig trusselsak, sier hun til NTB.

Elden på sin side mener at hans klient bedriver politikk, og at dersom noen i politiet skal følge med på hans aktiviteter så er det en oppgave for Politiets sikkerhetstjeneste, ikke for seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt.

— Når lederen for denne seksjonen uttalte at dette er et miljø som har bedt om oppmerksomhet, og den skal de få, så er det en politisk inngripen som denne delen av politiet ikke har noe med, sier Elden til NTB.

Nekter skyld

Islamisten Arslan Ubaydullah Maroof Hussain (27) erkjenner de faktiske forhold i siktelsen, men avviser at han har gjort noe straffbart.

— Han sier at han skrev e-poster til de to journalistene ikke for å skremme, men for å advare dem. Han ønsket å fortelle hva som rører seg og hvilke reaksjoner han hadde fanget opp som gikk på artikler de to journalistene hadde skrevet. Når det gjelder Facebook-meldingen rettet mot Det Mosaiske Trossamfund, så var det ment som humor. Det fremgår også av sammenhengen i kommentartråden, sier Elden til NTB.

Ubaydullah forklarte seg med klar røst og uten nøling under fengslingsmøtet i Oslo tinghus lørdag.

I forkant av fengslingsmøtet avviste han å håndhilse på den kvinnelige aktoren, og nøyde seg i stedet med å legge sin høyre hånd på brystkassen.