Færre anmeldte innsidesaker

I år har bare to saker havnet på politiets bord.