Mødrenes krig

Kongen har lagt ned krans på Akershus festning. De ni soldatene Norge har mistet i Afghanistan minnes.I tusenvis av norske hjem sitter mødre som har hatt sønner og døtre i krig. For noen av dem tar krigen aldri slutt. Vi har møtt fem.