Det er gjeldskrisen i Europa som gjør at torskeprisen nå ligger på rundt 10 kroner kiloen, noe som er nesten en halvering fra det normale, melder NRK. Tross rekordstore kvoter og mye fisk i havet, kan de lave prisene føre til tap for mange av de over tusen fiskerne som deltar i det tradisjonsrike fisket.

— Kostnadene er de samme. Det er jo de øverste kronene du sitter igjen med og de forsvinner nå, forklarer sjarkfisker Øystein Færestrand. Han er usikker på resultatet av fisket han beskriver som «grunnlaget for resten av året».

Før jul ble det kjent at Fiskeridepartementet og næringen går sammen om å bruke 15 millioner kroner ekstra på å markedsføre norsk torsk. Målet er blant annet å få avsetning for den store kvoten.