— Regjeringen må behandle alle medier i den digitale verden likt, mener TV 2-sjef Alf Hildrum.

I brevet som Hildrum har undertegnet, krever den kommersielle TV-kanalen bedre økonomiske vilkår for å inngå en ny avtale med staten og fortsette som norsk allmennkringkaster, skriver Dagens Næringsliv.

- Må være attraktiv

Blant kravene til TV 2-sjefen er momsfritak, slik som papiraviser har i dag, og at NRK ikke skal få opptre som kommersiell aktør, men helfinansieres via lisens eller andre ordninger.

Avtalen TV 2 har med staten, går ut i 2015. Hildrum ønsker en ny avtale, men ikke for enhver pris.

— En ny avtale må jo være attraktiv for oss. Der synes jeg regjeringen må gå gjennom hele registeret av muligheter, sier Hildrum.

- Lest brevet med interesse

Brevet er sendt til kulturministeren i forbindelse med at regjeringen vil gjennomgå NRKs virksomhet og finansiering. TV 2 mener at en slik gjennomgang også må sees i sammenheng med ønsket om å ha en kommersiell allmennkringkaster i tillegg til NRK.

Kulturministeren sier hun har lest brevet med interesse og vil vurdere innspillene nøye.