Norske elever i verdensklasse

Norske elever scorer høyt i en ny, internasjonal demokratiundersøkelse.