• SENE: - Det kan nok være ergerlig nok, men her snakker vi om foreldre som gjentatte ganger kommer minst en halv time for sent. Det gir barnehagen en stor utfordring, og gjør at de ansatte selv kommer for sent til egne avtaler, kanskje med egne barn, sier Olsen. Foto: Erik Veigård/ Scanpix

Vil bøtelegge trege foreldre

Foreldre som henter barna for sent i barnehagen, bør kunne straffes med bøter. Det mener om lag halvparten av styrerne i private barnehager.