15 av de 75 mistet livet i trafikken i juni måned, én mindre enn i juni i fjor, viser de foreløpige tallene. En endelig oversikt foreligger når Statistisk sentralbyrå kommer med offisiell statistikk i midten av juli.

Juni er sammen med de to andre sommermånedene juli og august tradisjonelt overrepresentert i ulykkesstatistikk. Hver tredje dødsulykke skjer i løpet av disse tre månedene, påpeker Vegvesenet.

— Ulykkene er mange og konsekvensene alvorlige i sommertrafikken. Økt trafikk betyr økt risiko, og alle som ferdes på veiene har et felles ansvar for å bidra til trafikksikkerheten, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen.

I snitt de siste fem årene har 61 personer mistet livet i de tre sommermånedene. I tillegg blir rundt 2400 skadd i om lag 1800 trafikkulykker.

Vegvesenets analyser av sommertrafikkulykkene de siste fem årene slår fast at det er sterk og veldokumentert sammenheng mellom høy fart og ulykkesrisiko. I 40 prosent av dødsulykkene var det ikke blitt brukt bilbelte. Mange hadde overlevd hvis de hadde brukt bilbelte, påpeker Vegvesenet.