Ved siden av å ha et forhold til pasienten, leste hun urettmessig over hundre journaler og presset en kollega til å holde tilbake opplysninger, skriver Adresseavisen.

— Dette er egnet til å skape forvirring, utrygghet, angst og fortvilelse hos pasienten, og kan hindre muligheten for å utvikle selvstendighet. Forholdet er et alvorlig tillitsbrudd og svik mot pasienten. Du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig og har utvist grov mangel på faglig innsikt, skriver Statens helsetilsyn i sin rapport.

Sykepleieren som var ansatt ved en psykiatrisk institusjon underlagt St. Olavs hospital, erkjente i et møte med Fylkesmannen i mars i år at hennes handlinger var lovstridige, og at hun tror forholdet har vært en ekstra belastning for pasienten. Hun sier også at hun burde avsluttet forholdet tidligere.

Helsetilsynet stiller også spørsmålstegn ved kvinnens integritet og vurderingsevne, og anser hennes atferd som uforenlig med yrkesutøvelsen som sykepleier.