The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) har blitt tildelt årets fredspris. Organisasjonen jobber for «en verden fri for kjemiske våpen», står det på deres nettsider.

Organisasjonen får prisen for «sitt omfattende arbeid med å avskaffe kjemiske våpen,» sier Nobelkomiteens formann Thorbjørn Jagland.

Den siste tids begivenheter i Syria har understreket behovet arbeidet til OPCW, sa Jagland.

Nobelkomiteen påpekte også i sin uttalelse at flere land ikke har møtt tidsfristen for å kvitte seg med sine våpenlagre, og trakk spesielt frem Russland og USA.

— Enkelte medlemmer har ikke overholdt tidsfristen, som var april 2012, for å ødelegge sine kjemiske våpen. Dette gjelder spesielt USA og Russland, heter det i begrunnelsen.

Jagland sa også at Nobelkomiteen håper prisen til OPCW bidra til avskaffelse av kjemiske våpen.

Suksess

Ifølge OPCWs leder, tyrkiske Ahmet Uzumcu, har organisasjonen vært en suksess i de 15 årene den har eksistert.

— Vi har destruert 78 prosent av verdens deklarerte kjemiske våpen under vårt tilsyn, sa Uzumcu i et intervju tidligere i år.

Han mener det nå er bred internasjonal enighet om å forby og destruere kjemiske våpen, og at medlemslandene i organisajsonen har vist en stor grad av samarbeidsvilje.

Syria

OPCW er for øyeblikket engasjert i situasjonen i Syria, der de har observatører på plass for å kartlegge landets arsenal av kjemiske våpen. Etter en avtale som ble forhandlet frem av Russland, har Syrias utenriksminister Walid al-Moallem gått med på at landets kjemiske våpen overlates til det internasjonale samfunn slik at de kan ødelegges.

Produskjonsutstyret skal være demontert innen 1 november, og hele våpenlageret skal være destruert innen neste sommer, ifølge FN-resoulsjonen.

Mer enn 1400 mennesker, inkludert mange barn, døde i et angrep med nervegassen sarin i Syria 21. august i år.

Uzumcu sa på en pressekonferanse denne uken at syriske myndigheter har vært samarbeidsvillige, og at inspektørene har inspisert 20 våpenlagre i forskjellige deler av landet.

Formålet

Organisasjonen har sitt utspring i konvensjonen for kjemiske våpen fra 1997, som har fire hovedformål:

  • Å ødelegge alle eksisterende kjemiske våpen under OPCWs tilsyn
  • Å overvåke den kjemiske industrien for å forhindre produksjon av nye våpen
  • Å gi assistanse og beskyttelse til stater mot trusler om bruk av kjemiske våpen
  • Å skape internasjonalt samarbeid for å stryek innføringen av konvensjonen, og fremme fredelig bruk av kjemi
PÅ INSPEKSJON: OPCW-inspektører på jobb i Syria.
REUTERS