Meningen var å ta ut maskinistene på hurtigrutene Trollfjord og Vesterålen, men ved en feil i prosedyrene er ifølge DN 600 maskinister omfattet av streikeuttaket.

Forhandlingsleder Hege-Merete Bengtsson vil ikke kommentere om uttaket har skjedd ved en glipp. Hun viser til en melding på forbundets hjemmeside som bekrefter at samtlige medlemmer i alle andre rederier enn Hurtigruten kan bli tatt ut i streik fra midnatt.

Uten organiserte maskinister stanser så å si all innenlands fergetrafikk. Slepebåter og lostrafikk ved Mongstad, Kårstø og Melkøya vil også stanse opp.

Også Norsk Sjøoffisersforbund forhandler med NHO Sjøfart med forhandlingsfrist midnatt. Sjøoffiserene har varslet plassfratredelse for skipsførerne på seks skip.