— Vi vurderer saksbehandlingsanke til Høyesterett, men det må vi vente med til dommen er avsagt og vi har sett denne. Så får vi se hva vi gjør, sier Larsen til NTB.

Øygard har tidligere sagt at han vil anke dommen hele veien til Høyesterett.

— Men det er klart at med dagens frifinnelse, er det mulig at det spørsmålet kommer i et annet lys, sier Larsen.

— Hvis vi anker til Høyesterett, kan hele dommen bli opphevet, og det er ikke sikkert at dette er til Øygards fordel, sier hun videre.

Forsvareren sier Rune Øygard har det tungt etter at juryen i Eidsivating lagmannsrett fant ham skyldig i seksuell omgang med jenta mens hun var mellom 14 og 16 år.

— Han er svært misfornøyd med å være dømt, men han er fornøyd med å ikke ha blitt dømt for seksuell omgang med en person under 14 år, for det er et langt mer alvorlig forhold. Nå ligger vi mer på måneder enn år i fengsel, sier Larsen.