Advokat Arvid Sjødin, som representerer Birgitte Tengs fetter, reagerer sterkt på avgjørelsen. Han mener politiet har tunnelsyn og er uten interesse for å oppklare gamle saker.

Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept i Kopervik på Karmøy 6. mai i 1995. Drapet på den 17 år gamle jenta er fremdeles uoppklart. Hennes fetter ble først dømt og senere frifunnet for drapet. Han ble likevel dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til jentas foreldre.

Følger anbefaling

Fetteren er opptatt av å renvaske seg, og Sjødin mener et uavhengig firma i Stavanger kan gjennomføre bevisanalysen.

— Jeg har informert ham om dagens avgjørelse via hans far. Det er klart den har vekket sterke reaksjoner. Han ville ikke ha ønsket nye DNA-analyser dersom han var skyldig, sier Sjødin.

Han kommer til å anke politiets avgjørelse om ikke å foreta nye analyser inn for Riksadvokaten.

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt opplyser i en pressemelding at det har besluttet å følge anbefalingen fra Folkehelseinstituttet (FHI) om ikke å foreta nye DNA-analyser. Bakgrunnen for å følge anbefalingen er vurderingen om at materialet kan være forurenset (kontaminert), slik at nye undersøkelser ikke vil være hensiktsmessig.

— Det legges også til grunn at Folkehelseinstituttet har vært i kontakt med andre europeiske laboratorier, som støtter Folkehelseinstituttets vurdering, opplyser politiadvokat Thor Buberg.

Avviser

Dette står i sterk kontrast til uttalelsene fra Arvid Sjødin. Han sier til NTB at han har vært i kontakt med flere laboratorier i England og et uavhengig laboratorium i Stavanger som avviser at kontaminering er et problem.

— Det er spor både på klær og andre steder på offeret. Med dagens teknologi er det god mulighet til å få identifisert en gjerningsmann. Men det er ikke noen interesse for å oppklare gamle uoppklarte saker i Norge, sier Sjødin.

Han viser til at i Storbritannia er det de siste årene oppklart flere store drapssaker på grunn av denne type DNA-analyser.