Vil at flere velger kremasjon

Plassmangel i de store byene gjør at gravferdsmyndighetene ønsker at flere velger kremasjon.