Sannsynliggjør korrupsjon

Oslo tingrett slår fast at Jens Ulltveit-Moes selskap Umoe Chat-Harding sterkt sannsynlig har betalt penger som ble brukt til bestikkelser av iranske tjenestemenn.