Krever godkjenning av dagmammaer

Barneombud Trond Waage krever en statlig godkjenning av dagmammaer på linje med det som i dag forlanges av ansatte i barnehagene.