Les hele prekenen til sogneprest Kjersti Brakestad Boge

Sokneprest i Høyanger, Kjersti Brakestad Boge, gikk i sin preken 1. mai til angrep på Hydro-ledelsen. Hele prekenen ble gjengitt i Ytre Sogn Avis. Les den her på bt.no