Bjarne Håkon Hanssen tar opp Mehmet-saken

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Bjarne Håkon Hanssen setter spørsmålstegn ved Rikshospitalets handlemåte i forbindelse med Mehmet-saken.