Vil gi staten regningen

Det vil koste mellom 300 og 500 millioner kroner per gasskraftverk per år å gjøre utslippene rene, har Lavutslippsutvalget regnet ut.